درباره ما

مهندسین مشاور ایستا گویا

شرکت مهندسین مشاور ایستاگویا در سال 1372با حضور تنی چند از مهندسین و متخصصین با تجربه تاسیس شده ، از همان ابتدا ، نهاد شرکت براساس خدمت رسانی صادقانه به کارفرمایان و بهبود مستمر فعالیت های شرکت در چهارچوب اصول و قوانین مهندسان مشاور بنیانگذاری شد . در راستای دسترسی به این اهداف ، رعایت نظم و انجام دقیق فعالیتها ، توجه به کیفیت کار و استفاده از تخصص های لازم و ایجاد اعتماد به عنوان ارزشهای شرکت در دستور کار قرار گرفت که هنوز با گذشت سالیان همچنان به عنوان اصول اولیه سازمان دنبال می شوند .
امروزه ایستاگویا دارای رتبه بندی رتبه 2 ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی ونظامی ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، با تیم مدیریتی متبحر و کارآزموده و با همکاری و بهره گیری ازنیروهای مهندسین جوان و خلاق به عنوان یکی از فعالان صنعت مشاوره در ایران می کوشد تا در عرصه عمران و آبادانی کشور در بخشهای خصوصی و دولتی همچنان پیشرو و پیشتاز باشد .تحقیق و توسعه

همگامی با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و استفاده از منابع علمی جهان در جهت توسعه و اهداف بلندمدت و کوتاه مدت شرکت ، بخش جدایی ناپذیر از استراتژی کاری شرکت می باشد . در این راستا حضور در مجامع علمی و شرکت در سمینارهای مربوطه ، گذراندن دوره های تخصص و بطور کلی ایجاد واحد تحقیق و توسعه در شرکت امری است که موجب پایداری شرکت خواهد شد .

مدیریت و کیفیت

مطابقت با استانداردها جهت کلیه سطوح اجرایی پروژه ها از قبیل دفاتر مرکزی ، سایت پروژه ها ، تعهد مدیران و کارشناسان و بدنه اجرایی به رعایت این استاندارد امری است که راهگشای اهداف عالی این شرکت خواهد بود .

تامین نظرات کارفرمایان

تعهد به مفاد پیمانها ، رعایت زمانبندی تعیین شده ، استفاده از مدیران و متخصصان فعال و روشهای نوین علمی امری است که علاوه بر رضایت کارفرمایان موجب کاهش زمان تحویل و همچنین هزینه های تمام شده پروژه ها خواهد شد .